Besiktiga båten innan du betalar

Det är inte bara innan ett båtköp som man behöver förbereda sig noga och vara väl påläst om modell eller om modellegenskaper. Väljer man att köpa en begagnad båt 1024px-'Ormurin_Langi'_a_Faroese_rowing_boat,_26_ftär det minst lika viktigt att man vet hur och vad man ska tänka på när man kikar på båten för första gången.

Börja alltid med att gå igenom hela båten noga. Har du möjlighet så försök att få med dig en besiktningsman eller en annan person som är väldigt kunnig på båtar, för att få lite extra hjälp och inte missa evetuella skador eller fel. Väljer man däremot att köpa en båt från en handlare, brukar alla de brister som kan finnas vara noggrant dokumenterade. Det betyder däremot inte att du inte bör vara uppmärksam och det är fortfarande viktigt att du kontrollerar saker, som t.ex. att motorns storlek inte är alldeles för stor för den båtmodell den sitter i. Finns det en toalett behöver du även se till att toaletten går att tömma på ett korrekt sätt, då det är lag på att man inte får släppa ut avfall från toaletter i vattnet.

Förutom att titta på hur båten ser ut på utsidan bör man även se till att titta på alla de olika typer av installationer som finns, bränsle- och elsystem och be även om att få ta dig en titt i servicehandboken och andra dokument som handlar om vilken typ av underhåll eller reparationer som båten har gått igenom.

Trots att ett muntligt avtal ska kunna väga lika mycket som ett skriftligt, bör man alltid se till att få ned köpeavtelet på ett papper. Se till att du har koll på att säljaren verkligen äger båten och att den inte riskerar att vara stulen. Vet du inte vart du ska vända dig kan du alltid använda sig av Larmtjänstens hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *